Pozor! Od 1.8.2012 jsou stránky přesunuty na www.windyghoul.cz

A

AP - Access point (přístupový bod do sítě CZF Matějov, vysílač)


B

Black list - černá listina. Každý, kdo poruší pravidlo, spadne do této listiny.
Bridge - most, režim, který zajistí přímé propojení dvou síťových rozhraní.


C

CZF - CZFree (bezziskový rozvod sítě a jiných služeb: rádiově, opticky, metalicky) CZFree poskytuje i internet.
Client - mód uživatele (každý, kdo je připojen na ap se stane klientem)


F

Firmware - základní program (systém) v zařízení, na firmwaru většinou funguje operační systém.


H

HUB - síťový rozbočovač, který je hloupější než switch.
HUB (dc) - server pro Direct Connect sítě.


I

ISP - internet service provider, poskytovatel internetu
Interface - rozhraní, rozhraní může být například kabelové, bezdrátové, obrazové, zvukové atd..


L

LAN - lokální (vnitřní) počítačová síť. Síť, která se nachází doma.


M

MAC - MAC adresa; HW adresa (z anglického „Media Access Control“) je jedinečný identifikátor síťového zařízení, nedoporučuji měnit
MAN - většinou městská síť


P

Panelová anténa - většinou levná čtvercová anténa s plastovým krytem. Je vhodná pouze pro připojení na kratší vzdálenosti. Není v hodná pro použití ve velkém výskytu rušení
Páteř - hlavní propojení v síti
Pigtail - (prasečí ocásek) je to redukce, propojovací kabel od Wifi antény k Wifi zařízení
POE - power of ethernet, napájení po síťovém kabelu
Polarizace - natočení antény (je důležité jestli je anténa natočena vertikálně, nebo horizontálně vůči vysílači)
POP3 - server příchozí elektronické pošty (nastavuje poskytovatel elektronické pošty)


Q

QoS - (Quality of Service) - zajišťuje kvalitu síťové komunikace i při větším vytížení celé sítě. Priorizuje provoz tam, kam je třeba


R

RJ45 - konektor pro digitální počítačovou síť
Router - směrovač
Rx - příjem


S

Server - hlavní výkonný počítač... :)
Síto - směrová anténa s menším úhlem vyzáření
SMA male - anténní konektor - většinou bývá na domacích Wi-Fi routerech
SMTP - server odchozí elektronické pošty (nastavuje poskytovatel internetu)
SNR - odstup signálu od šumu, pro korektní připojení je třeba nejméně 20 SNR
SSID - název přípojného WiFi bodu
Switch - rozbočovač (může být připojeno více zařízení v síti)


T

Tx - vysílání
Tx power - síla vysílacího signálu v dB či mW u Wi-Fi (pozor na povolený limit v ČR!)


U

UTP kabel - metalický kabel, který propojuje zařízení v ethernetové síti


W

WAN - vnější počítačová síť
WEP - šifrování bezdrátové sítě
Wi-Fi - bezdrátová počítačová síť
WPA - šifrování bezdrátové sítě


Y

Yagi - malá anténa s poměrně velkým ziskem dB. Je vhodná pro koncové stanice.


Z

Zisk (antény) - označuje "výkon" antény (dB). Většinou čím je větší tím lépe, ale musí se dbát na dodržení max. vyzářeného výkonu v ČR.